Idé

 

Elipsen lusthus

Solur och orangeri

 

Enkelt

I våra projekt strävar vi efter största möjliga enkelhet i allt från husets design, utformning och byggteknik till kundens användning och underhåll av byggnaden.

Lekfullt

Vi vill att våra hus skall tala till dina sinnen genom spännande design och naturnära materialval.

I våra hus skall du med barnslig förtjusning få utlopp för dina behov av kreativitet, glädje, fest, lek, hobby, arbetsro, tystnad etc.

Ekologiskt

Våra ekologiska mål nås genom:

Noga utvalda och hållbara materialval

Enkla och välplanerade hus till form och innehåll, med minsta möjliga materialåtgång.

Enkla tekniska lösningar för enkel byggnation och minskat underhåll.

Att i byggprocessen tillåta återvunnet material.

Att i bostadhus använda passivhusteknik.

Ladda ner mer information