Nyheter

2017-09-27 tom 29 Wood Building Conference, Trondheim.

2017-09-26 Missa inte föreningen för Byggemenskapers Konferens i Göteborg

2017-05-23 En spännande dag på Hotel Rival i Stockholm med presentationer och lansering av KL-trä handbok av Svenskt trä.

2017-04-03 Vi har beviljats medel från Vinnova UDI som projektpart och Koordinator för Föreningen för Byggemenskapers projekt "Divercity"

2016-12-31 Nu finns GreenRoof Explores rapport och SP´s utredningar att finna via Smarthousing Smålands hemsida. https://smarthousing.nu/projekt/greenroofexplore/

2015-10-16 Idag släpper vi programmet för vår Programkonferens / Tema: Trä(d) in på taken. Arrangemanget kommer att hållas i Växjö 2015-11-10.

2015-06-15 Vi har blivit beviljade medel för förstudie genom SmartHousing Småland

2015-05-01 Vi har blivit beviljade stöd från Vinnova inom utlysningen Utmaningsdriven Innovation Steg 1. Projektnamn GreenRoofExplore.

2014-11-26 Vi har blivit beviljade Stöd för innovativt byggande av bostäder för unga genom Boverket. Projektnamn GreenRoofHousing.

2013-06-26/27 Smålands trädagar, Virserums konsthall.

2013-04-28 Vårt projekt TRÄHUS:ETT kommer att ställas ut vid Architecture of
Necessity Award and Exhibition
på Virserums konsthall 5 maj tom 8 dec 2013.

2012-10-02 TRÄHUS:ETT Nominerat till Växjö Kommuns Byggnadspris 2012

2011-11-09 Trästad 2012 - Seminarium: husQben bygger ett spännande trähus mitt i Växjö. 

2011-10-24 Växjösamtalet: En byggherre söker Träarkitektur; För mer info och bokning av konferensbiljetter www.arkitekturmassan.se!

2011-10-20 Nu kan du besöka och uppleva våra små lustfyllda hus från www.bod2010.se Välkommen till en vacker ekdunge i Vegby.

2011-10-07 Radio Kronoberg- Intervju: Hus helt i glas och trä

2011-07-02 Stormen 9 - Nu börjar montaget av TRÄHUS:ETT



2010-10-12 Gårdshuset Elden Norra 2-Nominerad till Växjö kommuns byggnadspris. Läs mer på

2010-05-29 Idag öppnar Bod2010 på Nääs Byggnadsvård, Floda/Lerum. Läs mer om utställningen på www.bod2010.se

2009-05-11 Smygpremiär för vår nya hemsida

Lyxkojan-ett projekt av husQben

Under somaren 2009 ställer vi ut ett litet hus längs med banvallen i Marbäck, strax söder om Ulricehamn.

I Ulricehamns framtids berättelse talas det om nya sätt att uppleva komunen och bl.a. då övernattningsstugor längs med den gamla banvallen kallade "lyxkojor". Vi har i samarbete med komunen tagit fram en prototyp som nu finns på plats. Kojan kommer att hyras ut till bl.a cykelturister under sommaren.

Lyxkojan

Se mer på www.lyxkojan.se

Rödfärgspriset 2008

Vi är Nominerade till Rödfärgspriset 2008, för vårt Gårdshus Elden Norra 2.

Gårdshuset Elden Norra 2 entréer

Se mer på  https://www.falurodfarg.se/frf_templates/PrizeObjectList.aspx?id=1775

Englabo atelje & orangeri 2007 - Det återvunna huset

Vi bygger en efterlängtad komplementbyggnad där nytt möter gammalt.

Ett hus byggt helt i massivträ (Timmerhus i modern tappning)

Fönster, dörrar radiatorer, taktegel, murtegel och mycket mer från Svenska & Engelska återvinnigsbutiker. Även ett och annat fynd på soptippar m.m.

Englabo ateljé & orangeri

Se mer under rubriken komplementbyggnader.